Ze względu na obostrzenia związane z trwającą pandemią COVID-19 nie będzie możliwa organizacja koncertów z udziałem artystek z Ukrainy i Rosji.

Jesteś odpowiedzialny? Uważny? Nie możesz żyć bez kultury? Czekamy na Ciebie w biurze FŁ4K 2020!

Mariusz Szczygieł i Teatr Żydowski; Ginczanka; ostatni romantycy: Karaś i Rogucki; tatarska diwa, ukraińska nauczycielka przedszkolna i niemiecki kompozytor zafascynowany Arktyką.

Koncerty, spektakle, projekcje w przestrzeni miejskiej: Festiwal Łódź Czterech Kultur 2020 krótszy i podporządkowany obowiązującemu reżimowi sanitarnemu, ale… aktualny! Fani dobrej kultury miejskiej mogą rezerwować daty: 3-6 września.

 

 "DzzZa" Mariusza Zaniewskiego w 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.